Các sản phẩm da và giả da như bìa hồ sơ (kẹp file), menu nhà hàng, khách sạn, bằng tốt nghiệp đại học, cao đẳng, ví passport da, ví namecard da, hộp đựng rượu da, hộp quà cao cấp bằng da và giả da

Các sản phẩm da và giả da như bìa hồ sơ (kẹp file), menu nhà hàng, khách sạn, bằng tốt nghiệp đại học, cao đẳng, ví passport da, ví namecard da, hộp đựng rượu da, hộp quà cao cấp bằng da và giả da

Các sản phẩm da và giả da như bìa hồ sơ (kẹp file), menu nhà hàng, khách sạn, bằng tốt nghiệp đại học, cao đẳng, ví passport da, ví namecard da, hộp đựng rượu da, hộp quà cao cấp bằng da và giả da